İZLER
Sıcaklık - Zaman Etiketleri
Paksense Datalogger
   
 
 

Sıcaklık, nem, ışık ve benzeri dış etkenlerin değişimi, et, tavuk, balık, yaş meyve ve sebze gibi bozulabilir gıda ürünlerinde, kan, insülin, aşı gibi medikal ve tıbbi ürünlerde kritik rol oynamaktadır. Ürünlerin, sağlıklı ve vaad edilen kriterlerde tüketilebilmesi ve bozulmadan saklanabilmesi için belirli koşullarda ömürleri vardır. Kritik limitlerden sapmalar, duyusal (lezzet, renk vb.), besin değeri ve hijyenik açıdan sorunlara neden olur. Sağlık ve güvenlik tehdidinin yanısıra fire oranları da artar.

Tedarik zincirinde zayıf halka, üreticinin doğrudan kontrolünün olmadığı, nakliyat, depolama ve sergileme süreçlerinde oluşmaktadır. Bu nedenlerle; güvenlik ve verimliliğin devamını sağlamak, dağıtım, depolama ve farklı süreçlerdeki değişimleri izlemek, önlem almak ve kaliteyi sürekli kılmak için İZLEMEK önemlidir.

Ürünlerin izlenmesi, doğru yöntemler seçildiğinde maliyetli ve komplike bir konu değildir. Sedef, pasif ve aktif olmak üzere birbiri ile etkileşim halinde birçok İZLEME çözümü sunmaktadır.