SEDEF

1978 yılında lojistik sektörünün değişken ihtiyaçlarına çözüm yaratmak üzerine faaliyete geçen firmamız Yenilikçi Lojistik Çözümleri üzerine uzmanlaşmıştır. Gelişen pazar koşulları ve lojistik sektörünün dinamik süreçleri ihtiyaçlarda da değişiklikler yaratmıştır. 2006 yılı itibari ile gıda ve farmasötik sektörlerinin Soğuk Zincir alanındaki ihtiyaçlarının artmasını ve konunun insan sağlığı üzerinde de doğrudan etkisi olmasını bir sosyal sorumluluk olarak gören kurumsal anlayışımızın doğrultusunda firmamız bu alana odaklanmıştır. Yerli malı bilincini ön planda tutarak, giderek artan ithalatçı yaklaşımın aksine yerel kaynakların bilinçli kullanımı ile bir kısım çözümlerde 2012 yılı itibari ile yerli üretime geçilmiştir.

Ekibimiz, ekolojik dengeleri ve insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla sektörün kullanımına sunulan çözümlerde müşterilerinin süreçlerini birebir takip ederek firmalara özel çözümler getirebilmek üzere çalışmaktadır. Kalite Yönetim Sistemlerinin vazgeçilmez olduğu günümüz iş dünyasında tüm çözümlerimiz uluslararası standartlarda olup kullanıcısının hayatını pratikleştirirken maliyetlerini de azaltacak yönde kurgulanmaktadır.

Misyonumuz
Gıda perakendesi ve farmasotik sektörlerinde, insan sağlığı, ürün güvenliği ve enerji verimliliğine odaklanan yenilikçi ve ekonomik çözümler sunmak.

Vizyonumuz
Sürece özel, yenilikçi ve güvenilir çözümler konusunda müşteriler ve tüm paydaşların aklına gelen ilk firma olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sedef Yeni Nesil Endüstriyel Çözümler A.Ş. olarak hedefimiz; yenilikçi, kendi kendine yeten, insana ve biyosfere duyarlı lojistik çözümler geliştirmek ve bu sayede müşterilerimizin lojistik kaynaklı ekolojik ayak izi ve israfını azaltarak çevremizle dengeli bir ilişki içinde, tüm tarafların yaşamına katkı sağlayarak işimize odaklanmaktır.

Firmamız bu hedefini aşağıdaki şekillerde;

 • Tedarik zinciri içerisindeki tüm aktörlerin gerek fonksiyonel gerekse gerçek değerleri üzerinden birbirleri ile olan ilişkilerini gözeten, gerçekçi temellere sahip ihtiyaçlara hizmet edebilecek yeni fikir ve çözümleri araştırıp, geliştirerek,
 • Sunulan ürün ve çözümlerde, mevcut durumu onarmak suretiyle çevreye ve yaşama katma değer sağlayacak yöntemlerle üretecek yatırımlar yaparak,
 • Hizmet verdiğimiz sektörlerdeki aktörlerle simbiyotik ilişki kurma yeteneğimizi geliştirecek, karşılıklı çıkarların bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirildiği ve tüm tarafların maksimum memnuniyetini sağlayacak işler yaparak,
 • Ahlak ve etik ilkelerini koruyarak,
 • Çalışanlar için samimi, keşfe ve gelişime açık, güvenli, kendilerini istedikleri yönde geliştirebilecekleri çalışma koşulları yaratarak,
 • Hammadde üretiminden nihai ürünlere kadar her aşamada, “kendine yeterlilik ve yaşama saygı” prensibi ile üretmenin gücüne inanan kişi ve kuruluşlarla iş birliği yaparak,
 • Şirket içi ve dışında müdahil olduğumuz tüm süreçlerde “onarıcı” bakış açısıyla hareket etmek suretiyle kırılgan olmayan yapılar oluşturarak,
 • Birlikte yaşama ve çalışma kültürünün kalıcı değerlerini tekrardan hayata geçirerek, dönüşüp dönüştürerek,
 • Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine ve standartlarına uyarak,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, müşterilere, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel verilerin/bilgilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, korunması ve güvenli imhası konusunda tüm sorumluluklarını karşılayarak,
 • Eğitim ve danışmanlıkta bilgi, çevre, iş sağlığı ve sistem güvenliği bilinci ile tüm süreçler genelinde eğitim faaliyetlerine tam katılım sağlayarak ve yüksek düzeyde farkındalık yaratarak,
 • Kalite Yönetim Sistemi ve tüm iş süreçlerimizde oluşabilecek veri ve bilgi güvenliği ihlal olaylarını, iş ve çevre kazalarını, oluşabilecek açıklık ve uygunsuzları oluşmadan önce tespit ederek risk analizlerini ve değerlendirmelerini yaparak, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerini planlayarak ve iş sürekliliğini sağlayarak

Gerçekleştirecektir.
Yukarıda bahsi geçen kriterleri sağlayacak şekilde Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite politikamız sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Üretilen ve sunulan hizmetin kalitesini, müşterilerimizin istekleri ve ISO 9001:2015 Standardının şartlarına uygun olarak değerlendirerek sürekli gelişim, iyileşme ve dönüşüm ön planda tutularak stratejik planlar yapılmaktadır.